EVA

Op naar de tweede ster

image

Keurmerk Veilig Ondernemen

 

In eerdere Nieuwsbrieven hebben wij al aan u gemeld, dat ook onze vereniging deel uitmaakt van het samenwerkingsverband gemeente, WBA, brandweer en politie, binnen welk verband in het afgelopen jaar is toegewerkt naar het verkrijgen van het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De doelstelling was en is het verbeteren van de veiligheid in de Alkmaarse binnenstad. De veiligheidssituatie is in deze periode door de deelnemende partijen in kaart gebracht.

Op 22 april is daartoe door het Keuringsinstituut KIWA een audit gehouden, waarbij de auditor aan het einde van deze sessie tot de slotsom is gekomen, dat het Winkelgebied binnenstad Alkmaar voldoet aan de KVO-vereisten. Op 24 mei j.l. is het certificaat door de directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) tijdens een bijeenkomst in het Alkmaarse stadhuis plechtig uitgereikt aan burgemeester Bruinooge.

Edoch, hiermee is dit verhaal nog niet ten einde: dit certificaat (de ‘eerste ster’) is pas de eerste stap om de veiligheidssituatie in de binnenstad verder te verbeteren.
Partijen hebben nu afspraken gemaakt, hoe verdere acties daartoe zullen worden ondernomen. Dit alles vanzelfsprekend ter bevordering van de attractiewaarde van de binnenstad als winkelgebied. Winkelcentrum De Mare is de binnenstad daarin

voorgegaan: daar heeft men inmiddels de ‘tweede ster’ behaald. Dat verdient navolging!

Voor de eigenaren van de winkelpanden aan de Laat en de Langestraat had de auditor overigens nog wel een opmerking: vooral de

tweede-ster-klein

brandweer en de politie worden met enige regelmaat geconfronteerd met het feit, dat bij veel van deze panden geen sprake is van zichtbare huisnummers. Het aanbrengen van deze nummers is voor de eigenaren een verplichting op grond van de zg. Adressenverordening van de gemeente Alkmaar. Daarom adviseren wij u nog eens te onderzoeken, of uw pand(en) is cq. zijn genummerd op een duidelijke manier. Dit, opdat ook brandweer en politie uw pand kunnen vinden, als er sprake is van een noodsituatie.
Op naar de ‘tweede ster’!

(foto’s Studio Wick Natzijl)