EVA

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden vanuit verschillende disciplines. Onderstaand treft u de bestuursleden en hun contactgegevens aan. Het bestuur komt regelmatig (elke twee maanden) bij elkaar voor overleg en afstemming, waarbij ieder lid een specifieke inbreng heeft. Eenmaal per jaar vindt er een jaarvergadering plaats voor alle leden van de EVA.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter
Mr. Axel de Groot
072 574 44 09,
degroot@boddaertadvocaten.nl

Penningmeester
Hans de Jong
hans@blaeustaete.nl

Secretaris
Matthijs Beentjes
072 511 51 14,
matthijs@teamdehaas.nl

Bestuurslid
Freek de Miranda
freek@bregman.nl

Bestuurslid
Dick Schrieken
06 53 158 210,
dickschrieken@yahoo.com

Bestuurslid
Petra Zijlstra
info@queensalkmaar.nl


Inhoudelijke portefeuilleverdeling:

Annemieke van Steenbergen (vvecentrumalkmaar@xs4all.nl)
Secretariaat

Axel:
Coordinatie/deelname overlegstructuren CCA, OA, Alkmaar Marketing

Hans:
Alle inkoop, administratie, jaarverslaglegging

Petra:
Centrummanager, contact WBA/OVCA

Matthijs:
Ledenwerving, Beste Binnenstad 2019-2021, Graffiti, PR, Nieuwsbrief

Freek:
Leegstand/huureenwinkel-project, Marktcijfers, Contributiesysteem

Petra/Matthijs/Hans :
ALV, haringparty, seminar

Freek/Dick :
Innovatieprijs, Bereikbaarheid/verkeer/bewegwijzering/parkeren