EVA

Gemeente

De EVA houdt zich met diverse onderwerpen bezig in de overleggen met de gemeente. Op het moment zijn het parkeren en de bereikbaarheid zeer actueel. Er wordt door bureau XTNT in opdracht van de gemeente geëvalueerd over het eenrichtingsverkeer op de Bierkade. Het College heeft echter de mogelijkheid van het herstellen van tweerichtingsverkeer op voorhand uitgesloten. De evaluatie zal helaas beperkt blijven tot de rijrichting van het eenrichtingsverkeer.

De EVA zit bij de evaluatie aan tafel om mee te praten en vooral duidelijk te blijven maken dat de bereikbaarheid van het centrum cruciaal is voor Alkmaar als winkelstad. De EVA blijft zich op het standpunt stellen dat aanpassingen aan de bestaande route, ook wel de ‘binnenring’ rond het centrum, niet hadden mogen plaatsvinden voordat er een goede doorstroming in een nieuwe ‘midden- of buitenring’ gerealiseerd is. Zoals de te realiseren Bestevaer brug tussen de bedrijventerreinen Oudorp en Overdie.

De EVA heeft ook samen met de Bedrijvenvereniging Overstad bezwaar aangetekend tegen de knip op de Kanaalkade. Het standpunt over het eenrichtingsverkeer op de Kanaalkade luidt eveneens: pas geen ingrijpende wijziging toe zolang de alternatieve route om de stad nog niet goed is uitgewerkt of gerealiseerd! De gewenste ontsluiting van Overstad, het Zeswielen tracé en ondertunneling van het spoor, is nog niet gerealiseerd.

Ook het parkeren in de binnenstad heeft de aandacht van de EVA. Er wordt regelmatig en intensief overlegd met de verantwoordelijke wethouder. De EVA ziet graag verbeteringen in het aantal plaatsen in de parkeergarages rond het centrum. Ook bij dit onderwerp stelt de EVA: realiseer voldoende parkeergelegenheid voor het centrum in de garages, alvorens de parkeerplaatsen op straat te verminderen of duurder te maken.