EVA

Herinrichting Langestraat

image

De plannen om de Langestraat te “herstructureren” bestaan al jaren, maar worden nu gaandeweg wel steeds concreter.
Een paar jaar geleden zijn er een viertal proefvakken met bestrating in de straat neergelegd, maar die bestrating kon de toets van kritiek niet doorstaan. Dit had tot gevolg, dat er door de gemeente een nieuwe brede werkgroep in het leven is geroepen, waar bewoners, winkeliers, eigenaren en de gemeente met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de wijze van bestrating en het verloop van de werkzaamheden. Inmiddels is er ook een inloopavond in het Stadhuis georganiseerd, waar middels tekeningen en ontwerpen uitleg is gegeven.

Een viertal aannemers is door de gemeente uitgenodigd om voor het werk te offreren. Komende week zal waarschijnlijk duidelijk worden, welke aannemer het werk zal gaan uitvoeren. Het is de bedoeling, dat de werkzaamheden binnen 60 werkbare werkdagen zal zijn uitgevoerd en opgeleverd. Waarschijnlijk zal dit gebeuren in twee fasen, namelijk van 1 februari tot eind maart en vanaf 1 oktober tot 15 november 2016. Dit dus met inachtname van de afgesproken werkluwe periodes, te weten de zomer (kaasmarkt!) periode en de Sinterklaas- en Kersttijd. De herbouw van de verbrande panden van Coltavast, Nordemann en Waardijk kan een vertragende factor gaan zijn, aangezien de gemeente geen zwaar bouwverkeer over de nieuwe bestrating wil laten rijden.

Na de oplevering zal de Walk of History worden aangelegd. Als bekend, zijn door de kunstenares Pauline Bakker vijftig historische tegels ontworpen, welke in de middenstrook van de nieuwe bestrating zullen worden geplaatst. De financiering van deze tegels is (vrijwel) rond. Dit middels een krachtenbundeling van WBA, de Historische Vereniging Alkmaar en de gemeente.