EVA

Lidmaatschap

Wat kan de Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar betekenen voor uw onroerend goed? Vertegenwoordiging bij gemeentelijke en rijksinstanties, onderhouden van contacten met winkeliers en bewonersverenigingen, inspanningen van het bestuur in de overleggen met de gemeente over de bereikbaarheid van en het parkeren in het centrum van Alkmaar, Overstad en het Stationsgebied. Aandacht op de onderwerpen die van invloed zijn op de waarde van uw onroerend goed, zoals de veiligheid en leefbaarheid in Alkmaar en tegengaan van plaatselijke verpaupering en leegstand.

Velen ging u voor

Reeds 20 jaar vertegenwoordigen wij het zakelijk onroerend goed tussen de Singels, op Overstad en in het Stationsgebied. In het oude centrum verheugen wij ons reeds in een groot aantal leden. Inmiddels zijn ook Overstad en het Stationsgebied nadrukkelijk in onze vereniging vertegenwoordigd. Uw onroerend goed is het waard om in deze uitbreiding een goede plaats in te nemen. Dikwijls maakt het bedrijfsonroerend goed een fundament uit van een onderneming. Vaak is ook het onroerend goed een deel van uw toekomstig pensioen. Door een uitermate zuinig beleid brengen wij slechts een lage contributie in rekening. Alle bestuurskosten zijn voor eigen rekening. Informeert u bij ons secretariaat.

Laat ook uw stem horen bij de vergaderingen en in het overleg met de gemeente. Met velen kunnen wij een vuist maken. Word lid!

De voordelen van de EVA op een rij

  • De contributie bedraagt € 175,- per jaar.
  • Inspraak bij gemeentelijke besluitvorming en strategisch overleg.
  • Continue actie voor meer parkeergelegenheid en verbeteren van bereikbaarheid.
  • Inspraak in diverse ondernemersorganisaties.
  • U blijft op de hoogte!.

Uw naam (verplicht)

Adres

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)