EVA

Nummering

image

In mei van dit jaar werd het winkelgebied binnenstad Alkmaar gecertificeerd: de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen werd uitgereikt. Inmiddels is de KVO-werkgroep (waarin ook de EVA is vertegenwoordigd) bezig om actie te ondernemen richting het behalen van de tweede ster.

In het Audit-rapport van de Kiwa, opgesteld voorafgaande aan de eerste certificering, stond vermeld, dat er aan de zijde van de pandeigenaren één omissie kenbaar was geworden, namelijk het op veel panden ontbreken van huisnummers. Vooral bij panden aan de Laat en de Langestraat, maar ook in de tussenstraten, bleek dit het geval te zijn. Zowel de politie, als de brandweer meldde, dat zij daar problemen mee ondervonden.

Huisnummering is een verplichting voor de eigenaren van de panden. Dit staat in de Adressenverordening (art. 6) van de gemeente Alkmaar. Wij adviseren u dan ook ervoor zorg te dragen, dat aan uw pand(en) een huisnummer wordt bevestigd. Het veilig ondernemen zal daardoor worden bevorderd, wat bevorderlijk is voor het ondernemersklimaat in het centrumgebied van Alkmaar.