EVA

Vragen rond huurprijsaanpassing

image

Tijdens de laatste ledenvergadering van EVA op 22 april werd door een aantal leden aan het bestuur gevraagd aandacht te besteden aan de problematiek rond onder druk staande huurcontracten en de vragen voor huurprijsaanpassing.

Afgelopen 18 november sprak de heer Freek de Miranda, makelaar bij Bregman Bedrijfsmakelaardij, over deze kwestie tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Hotel Kings Inn.

De ontvangst door onze gastheer ging gepaard met een korte introductie van het hotel en de geschiedenis van het pand, voorheen bekend als het pand van Henke.

huurprijsaanpassing-grootDe heer De Miranda trapte daarna af met een introductie van hemzelf en Bregman Makelaardij, en schotelde de landelijke en lokale cijfers omtrent verhuur, prijzen en leegstand voor. Daaruit blijkt dat het aanbod nog nooit zo groot, de leegstand nog nooit zo hoog en de koop- en huurprijzen verder verlaagd zijn. De situatie in Alkmaar is zo, dat er op het moment van presenteren 95 winkels leeg stonden, en er tot dan toe acht geregistreerde transacties zijn geweest, t.o.v. 11 over heel 2012. Daarbij moet aangetekend worden dat transacties vanaf 100 m2 geregistreerd worden, de kleinere niet. De heer De Miranda rekent voor dat er in deze markt een voorraad winkelvloeren is, goed voor 2,5 jaar. Wat dat betekent weten wij maar al te goed: niet alleen leegstand is aan de orde, maar ook de vraag vanuit de markt om flexibeler met huurprijzen om te gaan. Immers, laag consumentenvertrouwen leidt tot minder aankopen, leidt tot minder omzet en leidt tot druk op de huurprijs. Maar moet je dan als eigenaar zo maar tot verlaging overgaan? Uiteraard niet. Van belang is eerst goed te bepalen, wat in de huidige markt een reële huurprijs is. Factoren als locatie, passanten en grootte spelen hier een rol in.
Vervolgens is er een wettelijk en contractueel kader waarbinnen de afspraken gelden. Maar er is ruimte om op een verstandige manier met de vragen rond huurprijs om te gaan.

Een heel belangrijke factor is de band tussen huurder en verhuurder. Kennen we elkaar? Is de ondernemer uit het juiste hout gesneden? Wordt de nering aan veranderende omstandigheden aangepast? Is er al een lange relatie? En, last but not least, stel dat er een aanpassing gedaan wordt, gaat dat de huurder helpen?
Om daadwerkelijk tot aanpassing te komen zijn verschillende scenario’s te bedenken: geen indexering, tijdelijke korting, structurele korting, et cetera.

In ieder geval; het blijkt wel dat de kwestie de gemoederen bezighoudt want er ontstaat een discussie onder de aanwezigen over deze en aanverwante kwesties waarbij men elkaar ondersteunt met advies, praktijkvoorbeelden en goede raad.

De presentatie van de heer De Miranda staat in z’n geheel op de website van uw vereniging. Daar leest u alle informatie uit de presentatie terug. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen omtrent deze kwestie? Zoekt u persoonlijk advies aangaande uw huurder? Schroom niet en stuur een mail aan vvecentrumalkmaar@xs4all.nl
Bellen kan ook: uw voorzitter dhr. Jenné is bereikbaar onder nummer 06 41 88 62 20.

Bekijk: presentatie