EVA

Organisatie

De Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar (EVA) is in 1993 ontstaan uit de VvE Langestraat vanuit de ontwikkeling dat eigenaren van bedrijfspanden niet langer per definitie ook gebruiker zijn en daardoor de belangen niet altijd parallel lopen. De VvE Langestraat breidde in 1998 uit tot het centrum binnen de singels onder de naam VvE Binnenstad Alkmaar. In 2008 werd dit nog verder uitgebreid met Overstad en Spoorbuurt onder de huidige naam Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar.

Vanaf de oprichting heeft de EVA een stem gehad in de overleggen met de gemeente en toont zij haar betrokkenheid in afvaardiging van bestuursleden in vele andere ondernemersverenigingen, o.a. Ondernemend Alkmaar, Bedrijvenvereniging Huiswaard Overstad, Winkeliersvereniging Binnenstad Alkmaar, alsook in meerdere commissies samen met de gemeente Alkmaar inzake bereikbaarheid, parkeren, strategisch overleg, centrummanagement, et cetera.