EVA

Vergaande samenwerking in Alkmaar

image

Het bestuur van EVA heeft het voortouw genomen om met Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar (OVCA) en Winkeliers Binnenstad Alkmaar (WBA) tot vergaande samenwerking en integratie te komen. Zo kunnen we als één sterke belangenbehartiger van eigenaren en ondernemers, samen met Alkmaarse horeca én Alkmaar Marketing, nog effectiever werken aan de aantrekkelijkheid van de stad Alkmaar. Aantrekkelijk voor bezoekers, winkeliers, vastgoedondernemers en bewoners. De gesprekken hierover zijn in een gevorderd stadium en we hopen dit najaar toestemming van de leden te krijgen om de fusie definitief te maken. Meer info hierover kunt u opvragen bij ons secretariaat of voorzitter.