EVA

Wonen in of boven in winkels?

image

Het onderwerp is er één, wat met enige regelmaat weer komt bovendrijven. Het blijft echter haar actualiteit behouden want er staan nog heel veel ruimte’s boven winkels, vooral in de binnenstad, leeg. Daarnaast kan ook de leegstand van winkels een extra “trigger” zijn om als eigenaar van zo’n pand te overwegen om het te verbouwen naar een woning (of een kantoor).

Wonen boven winkels is, als gezegd, een heikel onderwerp: er zijn nogal wat belemmeringen, die het moeilijk maken om appartementen boven een winkelruimte te realiseren. Dit is natuurlijk vooral het geval bij een bestaande winkel. Veel winkeliers hebben geen zin om iemand boven de winkel te laten wonen. Er kunnen lekkages en dergelijke optreden, waardoor schade in de winkel kan ontstaan. Bovendien moet er een aparte opgang voor het appartement worden gerealiseerd, wat ook weer extra kosten met zich meebrengt.

Anders ligt dit in de situatie, dat er een verbouwing aan de winkelruimte plaats vindt: dan kan de bovenliggende ruimte in één bouwstroom worden meegenomen. Een enkele keer zie je complete sloop en nieuwbouw. Dit is de beste manier om wonen boven winkels te realiseren. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwbouw van Mulder Schoenen aan de Laat en ook de bouw van het nieuwe pand van Ronald Nordemann aan de Langestraat.

In Haarlem en Purmerend heeft men al projecten op dit gebied achter de rug, waaruit is gebleken, dat de initiatiefnemers eerst moeten worstelen door een brei aan regelgeving. In Haarlem heeft één eigenaar van een zevental naast elkaar gelegen winkelruimtes een dergelijk project met succes voltooid, door op de eerste verdieping boven de winkels een galerij te maken, waardoor alle appartementsbewoners een eigen ingang konden krijgen.

Kortom, gemakkelijk is het allemaal niet, maar wel is het de moeite waard om te bezien of er in de Alkmaarse binnenstad ook gewoond kan worden boven dan wel in winkels.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u via de Eigenarenvereniging in contact worden gebracht met een deskundig architect, die u dan verder over zo’n project kan adviseren.

Rob Jenné